Normen & Waarden

 
Op deze pagina willen wij jullie inzicht geven in hoe SV Venray met Normen & Waarden omgaat en hoe wij dat willen uitdragen in zijn algemeenheid en specifiek binnen onze vereniging.

Er is de laatste jaren veel gepraat en geschreven over de “Normen & Waarden” in onze hedendaagse maatschappij.
Steeds meer ervaren wij dat deze normen en waarden dreigen te vervagen en ook bij SV Venray is deze ontwikkeling zichtbaar.
Dat de ontwikkelingen bij SV Venray een weerspiegeling zijn van de ontwikkeling in de hele maatschappij is niet vreemd.
Dat deze ontwikkeling ons als bestuur ernstige zorgen baart is een feit.
En dat is ook de reden dat wij hier maatregelen op gaan nemen en een duidelijk beleid gaan presenteren op de Normen en Waarden die wij binnen SV Venray belangrijk vinden en waar leden zich naar te gedragen hebben.
SV Venray mensen worden geacht zich te gedragen in overeenstemming met de “ SV Venray Normen & Waarden “ die wij onderstaand hebben geformuleerd.
Wij zullen deze Normen en Waarden gaan inbedden in de vereniging. Binnen alle geledingen van de club zullen de SV Venray Normen & Waarden worden doorgesproken.
Wij zullen iedereen en met name ook elkaar in de toekomst aan moeten spreken op het naleven van de geformuleerde Normen en Waarden.

Het gaat bij het naleven van deze Normen en Waarden altijd om GEDRAG.
Gedrag van spelers
Gedrag van trainers
Gedrag van leiders
Gedrag van toeschouwers
Gedrag van ouders
Gedrag van alle vrijwilligers binnen S V Venray

Dit zijn de gedragscodes waar wij iedereen aan wensen te houden binnen SVVenray:
1. Respect
2. Accepteren van beslissingen
3. Geen discriminatie
4. Geen vernielzucht/diefstal
5. Niet provoceren/uitdagen
6. Nakomen van afspraken
7. Geen agressief gedrag in woord en daad
8. Geen grensoverschrijdend seksueel gedrag

 

Sancties:

Grote mond (scheldpartij) met grove taal tegen spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, toeschouwers, ouders en overige vrijwilligers.
Richtlijn: Uitsluiting voor 1 wedstrijd en/of straftraining en/of verwijdering voor bepaalde tijd van het sportpark.
Bij herhaaldelijk overtreding door dezelfde persoon verdubbeling van de strafmaat met uiteindelijke verwijdering van de Club.

Scheldwoorden of uitdrukkingen seksueel of discriminerend van aard tijdens wedstrijd of daarna: zie maatregelen bovenstaand.

Bewuste vernielingen (in kleedlokalen, omheining, kantine , andermans eigendommen materiaal etc), bekladden, diefstal.
Een aantal wedstrijden schorsing tot (al dan niet tijdelijk) verwijdering van de club.
Met bestuur zal hoogte van de strafmaat worden bepaald en de kosten zullen worden verhaald op de vernieler(s). Politie zal worden ingeschakeld.

Vechtpartijen met wie dan ook.
Richtlijn: Minimaal aantal wedstrijden schorsing en of ontzegging toegang tot sportpark en clubgebouw. Bij herhaling verdubbeling van de strafmaat. De derde keer in overtreding: verwijdering van de club of definitief verbod het sportpark nog te betreden. Politie zal zo nodig worden ingeschakeld.

Niet afmelden bij wedstrijd
1 wedstrijd niet voetballen. Bij 2e overtreding 2 wedstrijden niet voetballen. Bij 3e overtreding 3 maanden niet voetballen.

Niet afmelden bij training
Eerstvolgende wedstrijd reserve.

Te laat verschijnen op training of bij wedstrijd zonder vooraf overleg met leiding
Reservebeurt c.q. wedstrijd(en) schorsing.

Roken in kleedlokaal en kantine is verboden
Bij overtreding bevelen een of meerdere reservebeurten.

Alcoholgebruik voor personen onder de 18 jaar in de kantine is verboden
Wanneer leiding/trainers hier bij hun elftal niet op toezien volgt berisping aan leiding door bestuur. Meerdere berispingen levert schorsing op en zo nodig royement.

Wij vinden het betreurenswaardig dit soort afspraken blijkbaar zo met elkaar te moeten maken maar de maatschappij zijn we zelf en daarom zullen we simpel bij ons zelf en naaste omgeving moeten beginnen om hier wat aan te doen.
Ik spreek de hoop uit dat we er samen in zullen gaan slagen SVVenray als een fijne club te kunnen behouden waar het prettig sporten en vertoeven is en waar we in onze multiculturele samenleving ontspanning en ruimte zullen blijven vinden elkaar beter te verdragen en te leren kennen. Het woord is aan ons zelf.

Het formulier overtredingen kan hier worden ge-download.

Digitaal invullen kan ook.
U heeft hier voor een gebruikersnaam (uw KNVB nummer) en een wachtwoord nodig.
Als U die heeft, kunt U HIER inloggen.
Bent U niet in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord, download dan de 'hard-copy' versie of vraag
een gebruikersnaam en wachtwoord aan bij de Ledenadministratie.

Het formulier is bij de Jeugdafdeling al volop in gebruik en ook bij de leiding in bezit.
De seniorenafdeling willen we verzoeken strakker met deze voorschriften om te gaan en incidenten ook consequent te melden.

 

 

 

Laatst aangepast op dinsdag 19 november 2019 13:51

Bezoekadres:

Sportlaan 6
5801AH Venray

Google Maps

Contact:

Tel. Kantine:
  0478-586878

Tel. Administratie: (ma-vr: 08:00-12:00)
  0478-512338

E-mail:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.